Persoonlijke begeleiding voor meer ontspanning, Wel-Zijn en zelfbekrachtiging!

We hebben allemaal in meerdere of mindere mate blokkades. Deze kunnen zich op verschillende manieren uiten. Dat kan fysiek zijn bijvoorbeeld bij pijn of ziekte. Ook kan je emotioneel geblokkeerd zijn, denk maar aan depressie. Er kunnen ook mentale blokkades zijn die zich meer psychisch zullen uiten of je hebt bepaalde gedachtenpatronen waar je je niet bewust van bent.. Meestal is het een combinatie van deze drie. Maar het betekent altijd dat je energie niet stroomt waardoor je niet ten volle kan leven, niet ten volle kan zijn wie je echt bent.


Kleurenpunctuur en de kleur massages zijn een holistische benadering om klachten te verlichten, patronen te doorbreken. Men gaat ervan uit dat elke klacht een oorsprong heeft. In de kleurenpunctuur noemt men dat een conflict. Op dat conflict zit een emotie en telkens je in een situatie terecht komt die dat conflict triggert krijg je een reactie. Het is pas als je de emotie neutraliseert dat je niet meer getriggerd zal worden. 


Kleurenpunctuur en ook de kleur massages brengen letterlijk licht tot in je cellen en lossen blokkades op waardoor je energie weer beter gaat stromen. Er komt meer bewustwording, je gaat beter in je vel zitten, dingen kunnen aanpakken die ervoor moeilijk waren, je staat meer in je kracht.


Je kan kiezen voor of een kleurenpunctuur behandeling of een kleur massage maar in de praktijk zet ik vaak beide in omdat ze elkaar aanvullen en versterken.