Mijn Tao, mijn weg,


Naast Tai Chi heb ik een holistische praktijk waar ik werk met kleurenpunctuur en het Inge Cox Kleur-Licht gamma.

Kleuren zijn mijn eerste passie. Als kind kon ik me uren bezig houden met kleuren en doorlopend in mijn volwassen leven is kleur steeds belangrijk geweest. Geen wonder dus dat mijn hart sneller begon te slaan toen ik de eerste keer met kleurpunctuur in aanraking kwam.

Ik heb dan ook niet lang getwijfeld om deze opleiding te volgen. Ook omdat er al lang de wens was om mensen individueel te begeleiden. Gedurende mijn opleiding ben ik meermaals getuige geweest van dit krachtig systeem van behandelingen die de mens tot in het diepst van zijn wezen heelt. 

Ook de combinatie van de Inge Cox Kleur-Licht producten en kleurenpunctuur hebben verbluffende resultaten en hebben mij ruim overtuigd om me hier verder in te verdiepen.


Gevolgde opleidingen:


Chinese Geneeswijzen OTCG 1996-1998

Voeding en Vitaliteit I en II OWC 2000-2002

Chinese Voedingsleer OTCG 2007

Shamballa Basic + 13D 2009

Coach je Kind Lazuli 2009

Geweldloze Communicatie 2010

Golden Flower Tai Chi Instructeur GFTCS 2014

Reiki I 2015

Kleurenpunctuur San Bao 2016-2019

Transformation Colour Light Therapist 

Traject Tai Chi Fundamenten Rising Spirit Level 1 en 2 2023 en '24


Zowel voor Tai Chi als voor Kleurenpunctuur/Kleur Massages ben ik steeds bezig lessen en bijscholingen te volgen. In de eerste plaats steeds om zelf verder te cultiveren, te ontwikkelen en deze ervaringen mee te nemen in mijn lessen en mijn praktijk.


Ik kan nu wel zeggen dat ik mijn weg heb gevonden, mijn passie, mijn doel. Mijn weg heeft me geleid tot waar ik nu sta en wie ik nu ben met als doel jou te helpen met jouw weg, jouw Tao!


Wie weet kruisen onze paden elkaar!


Happy Chi!Als je tijd geeft aan moeilijk, dan wordt moeilijk gemakkelijk.

#ishquote